Verkiezing

 

Beste lid, hieronder kan u uw stem uitbrengen voor of tegen zowel de voorzitter als de penningmeester. U kan zich ook onthouden voor 1 of beide functies, door enkel uw lidnummer in te vullen en geen selectie te maken.

 

Ja
Neen

Ja
Neen